Team

Aging Academy is een samenwerkingsverband tussen artsen, onderwijskundigen en redacteuren. De redactie en redactieraad bestaan uit toegewijde artsen met ruime geriatrische ervaring.We hebben een afvaardiging van klinisch geriaters, internisten  ouderengeneeskunde, specialisten ouderengeneeskunde en (kader)huisartsen. We stellen redactie, redactieraad en uitgeverij kort aan u voor.

Redactie

Hoofdredacteur

Dr. Ad Kamper

Ad werkte als nefroloog/internist ouderengeneeskunde elf jaar in het LUMC en is gepromoveerd op het onderwerp ‘Endothelial dependent vasodilation’. Sinds 2007 is hij internist ouderengeneeskunde bij Isala in Zwolle. Ad houdt in zijn werk veel rekening met de levens-voorgeschiedenis van de oudere mens en zijn/haar ideeën over de kwaliteit van leven.

Redacteur

Dr. Linda Tulner

Na geneeskunde in Groningen te hebben gedaan, werkte Linda als geriater jarenlang in MC Slotervaart en sinds kort in het OLVG, Amsterdam. Daar is ze tevens plaatsvervangend opleider. Haar aandachtsgebieden zijn polyfarmacie, osteoporose, incontinentie, geheugenproblemen en dat alles met name bij moeilijke keuzes in behandelingen. “Geriatrie gaat over samen keuzes maken: wat is belangrijk voor deze persoon, wanneer is een behandeling zinvol, of erger dan de kwaal?”

Redacteur

Dr. Rikje Ruiter

Rikje volgde de opleiding tot internist-ouderengeneeskunde in het LUMC en promoveerde aan het Erasmus MC op medicijnveiligheid en bijwerkingen. Tevens is zij klinisch epidemioloog. Zij werkt nu in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda als internist ouderengeneeskunde en klinisch farmacoloog.

Redacteur

Dr. Christian Oudshoorn

Sinds 2013 is Christian in het Erasmus MC in Rotterdam werkzaam als internist ouderengeneeskunde en klinisch geriater. Hij is met name werkzaam op de verpleegafdeling en op de polikliniek. Hij heeft artikelen geschreven over onder andere vallen, kwetsbaarheid, arteriosclerose, vitamine-D en dementie. Verder verricht hij wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van veroudering op spieren en mobiliteit.

Redacteur

Drs. Christa Takens

Christa heeft geneeskunde gestudeerd in Nijmegen en is net klaar met de opleiding klinische geriatrie en momenteel bezig met de opleiding klinische farmacologie in het Radboud UMC. Tijdens de laatste geriatriedagen had zij – samen met Clara Drenth van Maanen – een verhaal over antipsychotica. Zij werkt sinds 2019 als geriater in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn.

Redactieraad

Redactieraad

Prof. dr. Barbara van Munster

Barbara is internist ouderengeneeskunde en klinisch geriater. In het UMCG Groningen werkt zij als hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder geriatrie. Zij wil de kwaliteit verbeteren van de vaak complexe, multidisciplinaire zorg bij kwetsbare ouderen met multimorbiditeit. Zij doet dit door de combinatie van zorg, kwaliteitsbeleid en onderzoek, evidence based inzicht is dan cruciaal. Barbara is differentiatiehoofd van de afdeling interne ouderengeneeskunde van het UMCG.

Redactieraad

Drs. Harianne Hegge

Harianne is internist ouderengeneeskunde en klinisch geriater en sinds 2003 werkzaam bij het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde van het UMCG. Zij studeerde geneeskunde in Groningen en deed haar vervolgopleiding onder andere in Zwolle, Amersfoort en Groningen. Haar aandachtsgebieden zijn: opleiding & onderwijs en patiëntenzorg (complexe problematiek en vallen). Sinds 2016 is ze een van de negentien ‘principal educators’ van het UMCG. Daarnaast is ze opleider voor de opleiding klinische geriatrie.

Redactieraad

Drs. Jonneke Eikelboom

Jonneke heeft geneeskunde gestudeerd in Utrecht en is nu klinisch geriater in het Amphia Ziekenhuis, Breda. Tevens is zij opleider klinische geriatrie, haar aandachtspunten zijn opleiding en ethiek. Zij is actief binnen de vereniging klinische geriatrie. In haar ziekenhuis is zij voorzitter van de commissie medische ethiek. Zij maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de centrale opleidingscommissie. Tevens is zij lid van het tuchtcollege Eindhoven.

Uitgeverij

Uitgever

Drs. Maurits von Heijden

Maurits heeft na zijn studie geneeskunde in Leiden de stap naar het bedrijfsleven gemaakt. Hij heeft onder andere als uitgever en adviseur en interimmanager gewerkt voor diverse ouderenzorginstellingen. Hij wil een bijdrage leveren aan het vak van ouderengeneeskunde, zodat de complete zorg voor ouderen beter, interessanter en leuker wordt: van geriater tot en met de huisarts.

Toetsredacteur

Drs. Christine Dirkse

Christine heeft zich na haar studie medische biologie gespecialiseerd in wetenschapscommunicatie en onderwijs. Zij heeft ruime ervaring in het les geven in voortgezet onderwijs, mbo en hbo en is educatief auteur bij diverse educatieve uitgevers. Daarnaast is zij zich steeds meer gaan specialiseren in onderwijskunde. In haar werk staan begrijpelijkheid en helderheid voorop, met toetsvragen die begrijpelijk en eenduidig zijn en toetsen wat daadwerkelijk getoetst moet worden.

Eindredacteur

Drs. Anje Romein

Anje is journalist en tekstschrijver, met ruime ervaring als eindredacteur van (vak)bladen, websites en e-zines. Sinds 2000 werkt zij zelfstandig onder de naam TBAR – voor overheidsinstanties, non-profitinstellingen en communicatiebureaus.

Leren is leuk en nuttig met Aging Academy.

Wat vinden anderen?