Jaarlijks bezoeken ruim 100.000 ouderen de spoedeisende hulp omdat ze zijn gevallen. Mobiliteitsproblemen en medicatie die het valrisico verhoogt zijn belangrijke oorzaken. Goede kennis van de werking en bijwerkingen van medicijnen kan het risico op vallen verkleinen. De multidisciplinaire richtlijn polyfarmacie bij ouderen helpt hierbij.

Paulien Spieker, Spieker mensen en media
Abel Boels, huisarts bij HuisartsenCentrum Leiden
Nina Hemminga-Janssen, apotheker ouderenzorg BCGP, Board Certification Geriatric Pharmacist, Amerikaans programma voor apothekers met ouderen als specialiteit

Vergelijkbare trainingen