Ouderenmishandeling is een belangrijk onderwerp dat ingrijpende gevolgen heeft voor zowel de patiënt als hulpverleners. De mishandeling komt vaak voort uit onmacht. Bij een vermoeden van ouderenmishandeling dient u als arts de richtlijn te volgen van de KNMG-meldcode. Welke signalen kunnen wijzen op ouderenmishandeling, hoe beoordeelt u het letsel en hoe zorgt u voor een veilige situatie?

Miriam van Houten, voorzitter richtlijn vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistische zorgdomein NVKG, klinisch geriater niet-praktiserend

Vergelijkbare trainingen