Eindstadium hartfalen is een ernstige aandoening die leidt tot overlijden. Hartondersteunende en vochtafdrijvende medicatie bestrijden de symptomen en ondersteunen de werking van het hart zo lang mogelijk. Als het levenseinde nadert rijst de vraag of het toedienen van medicatie nog wel zinvol en noodzakelijk is. In dit artikel worden de richtlijnen rondom palliatieve zorg bij hartfalen nader toegelicht.

Christine Dirkse-Vreugdenhil, Bio-exact Communicatie, wetenschapscommunicator en onderwijskundige.
Janneke Schokker-Viergever, Specialist ouderengeneeskunde in opleiding
Annette Jansma-den Boer, Basisarts met ervaring in de ouderenzorg en docent health care.

Vergelijkbare trainingen