Een goedfunctionerende pacemaker of ICD is belangrijk voor het comfort in de laatste levensfase. Het tijdig deactiveren van ICD’s kan ongewenste shocks en onnodig lijden bij patiënten voorkomen. Een speciale magneet kan in geval van nood behulpzaam zijn. Het is daarbij niet alleen van belang om de richtlijn te volgen, maar ook om dit in een vroeg stadium met de patiënt te bespreken.

Els Roelofs, kaderhuisarts palliatieve zorg, palliatief consulent Expertise centrum Palliatieve Zorg LUMC
Dr Lieselot van Erven, cardioloog, Hart Long Centrum Leiden, LUMC (voorzitter van de richtlijnwerkgroep destijds)

Vergelijkbare trainingen